Ý KIẾN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cà Mau.

Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá sự hài lòng về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện. Sự góp ý của Quý Ông/Bà là rất quan trọng, sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại Cà Mau ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!